Therapeutic Touch

Therapeutic Touch is 25 jaar geleden ontwikkeld in de Verenigde Staten als verpleegkundige interventie en is in een aantal landen een onderdeel van de opleidingen verpleegkunde.
De gedachte achter Therapeutic Touch is dat de mens een open energiesysteem is en dat de stroom van de energie beÔnvloed kan worden. De theorie van de menselijke energiestromen is al meer dan 2000 jaar oud.
Chinese artsen gebruiken deze kennis voor de behandeling van ziektes.
Als een mens gezond is, stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door de mens heen, zodat het hele organisme gevoed wordt. Bij ziekte is de energiestroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt.
Met Therapeutic Touch probeert de Therapeutic Touch-behandelaar het energieveld weer in balans te brengen. Hij of zij geneest niet, maar versterkt het zelfgenezend vermogen van de patiŽnt en ondersteunt daarmee eventuele andere behandelingen.

Hoe vindt Therapeutic Touch plaats
De behandelaar zal met de handen, op enige afstand van het lichaam het energieveld van de cliŽnt aftasten. Met strijkende bewegingen wordt het energieveld geactiveerd en waar nodig wordt energie toegevoegd.
Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, zal de behandelaar soms uw rug en/ of onderbenen aanraken. U kunt tijdens de behandeling gerust praten over wat u ervaart.

Wanneer is Therapeutic Touch zinvol
Therapeutic Touch als ondersteuning van het zelfgenezend vermogen versterkt de vitaliteit. Een behandeling kan verder de volgende effecten hebben:
  • Therapeutic Touch kan ontspannend werken.
  • Therapeutic Touch kan pijn verminderen en de pijnbeleving veranderen.
  • Therapeutic Touch kan angst doen afnemen.
  • Na een Therapeutic Touch-behandeling slapen mensen vaak beter.
  • Therapeutic Touch kan wondgenezing bevorderen.
  • Therapeutic Touch kan jeuk verminderen.
Reacties op de behandeling
Zowel tijdens als na de Therapeutic Touch-behandeling kunt u uiteenlopende reacties verwachten. Tijdens de behandeling kunt u warmte of koude voelen, tintelingen, moeheid of juist vitaliteit. Na de behandeling is er vaak een gevoel van loomheid en ontspanning en soms een schijnbare verergering van klachten. Meestal duurt dit enkele dagen, daarna ontstaat er een nieuw evenwicht.
Soms zijn meerdere behandelingen nodig voordat de cliŽnt een reactie bemerkt.

Praktische aandachtspunten
Ik maak met u vooraf afspraken over de vergoeding voor een behandeling. Indien nodig worden er vervolgafspraken gemaakt en wordt een evaluatiemoment bepaald.
Voor een behandeling hoeft u zich niet te ontkleden.
Een behandeling duurt ongeveer 10 minuten.